Odpady? V Maďarsku jsme nedokázali podnikat eticky, proto jsme trh opustili, říká Mojmír Jiřikovský ze společnosti JRK

Přidat na Seznam.cz

Zpočátku prodávali jenom kompostéry. Postupně ale zjistili, že z hlediska zlepšování způsobu, jakým nakládáme s odpady, má největší potenciál a také dává největší smysl spolupráce se samosprávami.

Dnes má společnost JRK své kanceláře v několika českých městech, kromě toho působí také na Slovensku, a poskytuje jejich představitelům v oblasti odpadového hospodářství odborné poradenství. Co všechno tento způsob podnikání obnáší a jaká jsou jeho hlavní specifika v rozhovoru pro BusinessInfo.cz přibližuje Mojmír Jiřikovský, jeden za zakladatelů a současně jednatel firmy.

Počátky společnosti JRK

Mojmír Jiřikovský, je jeden ze tří zakladatelů firmy JRK, která se už od roku 2012 snaží vylepšit zacházení s odpadem v České republice. Během studia se všichni tři zakladatlé věnovali práci ve studentské organizaci AIESEC, díky které se poznali s různými firmami v regionu. Jednou z těchto firem byla firma, která se zabývala výrobu kompostérů. To byl první produkt, který začali prodávat.

Zpočátku moc nevěděli, jakým způsobem jej prodávat, jestli přes internet nebo přes velkoobchod. Ale postupně zjistili, že největší potenciál nabízí spolupráce se samosprávami, obcemi a městy. S jejich pomocí distribuovali kompostéry mezi obyvateli příslušných obcí a měst.

Spolupráce se samosprávami

Přibližně po pěti letech podnikání orientovaném pouze na prodej si uvědomili, že samotným prodejem problematice odpadové hospodářství nepomáhají, respektive, že řeší jen velmi úzkou část problému.

Poté, co si nastudovali problematiku odpadového hospodářství, zkoumali, jak řeší situaci s odpady v zahraničí. Zjistili, že například v Itálii vzniká méně odpadu na osobu než v České republice. Dnes obcím a samosprávám poskytují především poradenství v oblasti odpadového hospodářství.

Mojmír Jiřikovský tvrdí, že není vhodné řešit tuto problematiku nějak razantně, ze dne na den. Uvedené příklady ze zahraničí potvrzují, že postupné změny tvrající klidně i patnáct let, jsou pro obyvatele přijatelnější. Na změny si zvykají postupně. Tento postup doporučují i samosprávám.

Společnost JRK má pobočky v Praze, Brně a Ostravě, regionální manažery mají také v Jeseníku a Českých Budějovicích. Pro úspěch je podle Mojmíra Jiřikovského důležité, být nablízku zákazníkovi. Obce a města jsou pro firmu JRK solidním partnerem, hlavně z pohledu finanční stability.

Na druhou stranu samosprávy nejsou zvyklé nakupovat služby, ale situace se v posledních letech se mění. Mojmír Jiřikovský tvrdí, že přibývá obcí a měst, které jsou ochotné zaplatit za know-how anebo služby. Zejména pokud expert přináší myšlenky, které uspěly v zahraničí.

Pro mnoho lidí začíná být důležitejší samotné životní prostředí a ekonomickou část vnímají až jako druhotnou. Na úrovni samospráv se ale společnsot JRK stále setkává s jistým ekonomickým pragmatismem, tedy s lidmi, kteří chtějí životní prostředí zlepšit, ale chtějí vědět, zda je to ekonomicky možné. Proto je zásadní navrhnout řešení, které je pro samosprávu v horizontu dvou tří let finančně únosné.

Činnost firmy JRK tvoří podpora komunikace mezi samosprávou a občany, spolupráce na evidenci odpadů, kdy digitalizují odpadové hospodářství, aby se mohl zákazník do budocuna rozhodovat, jak nasměřuje své řešení odpadu.

Přebírají také osvědčená řešení ze západní Evropy. Například s městem Kolín pracují na dokumentu Road Map, kde navrhují směřování celkového odpadové hospodářství do budoucna.

Expanze do zahraničí

Společnost JRK podnikala kromě České republiky a Slovenska také v Maďarsku. Tamější trh ale museli opustit, protože nedokázali podnikat eticky v souladu se svým přesvědčením. Jak popisuje Mojmír Jiřikovský, tehdejší tendence spěly k vytvoření monopolu jedné firmy, která by byla hlavním dodavatelem techniky a produktů pro obce a města.

Zcela se tam vytratila svobodná pravidla hry a zdravá konkurence. S ničím podobným se v Česku a na Slovensku nesetkali. Nyní se firma JRK zaměřuje na zdokonalení své činnosti a další expanzi zatím naplánovanou nemá.

Oproti Německu platíme nízké poplatky za skládkování

Důvod, proč v Česku stále používáme skládky, vidí Mojmír Jiřikovský především v nízkém poplatku za skládkování. Oproti státům západní Evropy má Česká republika v této oblasti legislativy stále co dohánět. Přestože je u nás myšlenka třídění odpadů a recyklace velmi rozvinutá, stále nedosahujeme tak dobrých výsledků.

Čím vyšší tento poplatek bude do budoucna, tím více se nám vyplatí investovat do technologií, recyklace a dalších možností, jak inteligentněji zacházet s odpadem, než ho jen dát na skládku.

Konkurence v oblasti životního prostředí roste

Téma životního prostředí je v současné době velmi aktuální. Narůstá počet start-upů v této oblasti a stále více lidí z jiných oborů, například v bankovnictví, přechází do firem, které se věnují dané problematice. Tím pádem se zvyšuje konkurence, protože přibývá nápadů, řešení či různých přístupů, které jsou opravdu často velmi rozdílné.

Mojmír Jiřikovský poukazuje na to, že se prostředí během deseti let jejich podnikání velmi otevřelo novým možnostem a není tak zkostnatělé.

Zdroj: BusinessInfo.cz