Nová pravidla pro celní prohlášení na dovoz zboží z EU do Velké Británie od prvního ledna 2022

Přidat na Seznam.cz

Možnost odložit dovozní celní prohlášení až o 175 dní končí 31.12. 2021 a úplná celní prohlášení, deklarace a kontroly budou platit od 1. ledna 2022, píše portál Business Info.

Od ledna 2021 pro britské dovozce platí, že pokud dovážejí zboží z volného oběhu EU, mohou se rozhodnout celní prohlášení provést buď v době, kdy přepravované zboží do Británie dorazí, nebo mohou prohlášení odložit. Pokud se rozhodnou odložit své prohlášení, jsou povinni zapsat zboží do svých záznamů a poskytnout o něm v doplňkovém prohlášení všechny podrobnosti. Celní prohlášení pak musí provést nejpozději do 175 kalendářních dnů po zadání zboží do svých záznamů nebo po datu, kdy bylo zboží doručeno do Velké Británie. Prohlášení se podává zpravidla elektronicky celní správě (HMRC), a jeho předání představuje pro dovozce zákonnou povinnost. Pokud se britští importéři rozhodnou pro odklad prohlášení, znamená to i odložení zaplacení jakéhokoliv cla a dovozního DPH.

Nicméně od 1 ledna 2022, kdy budou plně zavedeny nové celní kontroly, již nebude možné bez autorizace HMRC prohlášení nadále odložit. Při dovozu zboží do Velké Británie se bude podávat buď výše zmiňované úplné celní prohlášení, nebo zjednodušené celní prohlášení za pomoci zprostředkovatele. Pokud celní prohlášení nebude provedeno, zboží nebude možné převést přes hranice. Většina firem používá k řešení celních procesů své zástupce, nebo zprostředkovatele třetích stran. Těmi jsou například spediční společnosti, celní zástupci nebo provozovatelé kurýrních služeb.

Zdroj: Business Info