Návrhů na firemní bankrot bylo v lednu nejméně za poslední rok

Přidat na Seznam.cz

Během prvního měsíce letošního roku bylo v České republice vyhlášeno 54 bankrotů obchodních společností. Počet firemních insolvenčních návrhů byl nejnižší od ledna 2021, informuje BusinessInfo.cz.

Jen 71 návrhů na firemní úpadek je dokonce nejnižším číslem od května 2019. V lednu 2022 zaznamenali statistici také 427 návrhů na bankrot podnikatelů a 1 041 návrhů na osobní bankrot.

Bankrotů obchodních společností bylo stejné množství jako v prosinci 2021, ale počet insolvenčních návrhů se snížil o 15, což není obvyklé. Zmíněná čísla jsou totiž v lednu zpravidla vyšší než v prosinci. Mezi podnikateli se počet úpadků meziměsíčně zvýšil o 43, návrhů na bankrot ubylo o 70.

Za překvapivými čísly může být covid

„Lednový počet vyhlášených bankrotů i podaných insolvenčních návrhů podnikatelů může být částečně ovlivněný aktuální situací v podobě vysoké nemocnosti obyvatel. Obecně ale platí, že především počet firemních bankrotů v delším období roste a pravděpodobně bude růst i nadále,“ říká analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Kameníčková zároveň připomnela, že za posledních 12 měsících bylo vyhlášeno o pětinu více firemních bankrotů než vroce 2020.

Nejvíce bankrotů firem zaznamenal obchod

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v lednu vyhlášeno v odvětví obchodu (15) a dále shodně ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu (7). Nejméně případů bylo naopak zaznamenáno v administrativních činnostech, kde takto skončila pouze jedna firma.

Nejvíce úpadků podnikatelů bylo v lednu vyhlášeno ve stavebnictví (116) a v obchodě (96).

Největší společnost, u které byl vyhlášen v lednu bankrot, podnikala ve stavebnictví a sídlila v Olomouckém kraji. Šlo o společnost MS – Stavby. „Tato společnost patří k těm, které silně zasáhly důsledky epidemie koronaviru. V letech 2018 a 2019 dosahovala svých největších tržeb a například v roce 2019 přesahoval její zisk 11 milionů korun. O rok později se její tržby propadly na čtvrtinu a společnost se ocitla ve vysoké ztrátě,“ říká Jan Cikler z CRIF.

Z oblasti stavebnictví je také největší lednový insolvenční návrh. U něj je však pravděpodobné, že bude odmítnut.

V rámci krajů bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze (29) a v Moravskoslezském kraji (9). V pěti krajích nebyl v lednu evidován jediný případ. Mezi podnikajícími fyzickými osobami je nejvíce případů v Praze (64), následuje Středočeský kraj s 51 úpadky podniků.

Zdroj: BusinessInfo.cz