Jaká je aktuální míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity v březnu 2022?

Přidat na Seznam.cz

V březnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,4 %, Český statisticky úřad (ČSÚ) vydal také data k březnové zaměstnanosti a míře ekonomické aktivity.

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v březnu 75,6 %. Oproti březnu 2021 se zvýšil o 1,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,6 %, u žen 68,2 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 44,7 %, u 30–49 let 88,2 %, u 50–64letých 79,3 %.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v březnu letošního roku 2,4 %. Meziročně se snížil o 1,1 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,0 %, u žen 2,8 %.

„Sezónní očištění nám dovoluje srovnávat jinak obtížně porovnatelné údaje za poslední měsíce. Vidíme, že situace na českém trhu práce byla stabilizovaná, nezaměstnanost v březnu dokonce mírně klesla,“ vysvětluje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,4 %. Oproti březnu 2021 se zvýšil o 1,0 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (84,3 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 14,1 procentního bodu.

Zdroj: ČSÚ