Hospodaření vládních institucí za rok 2022 skončilo v deficitu

Přidat na Seznam.cz

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2022 schodkem ve výši 3,2 % HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2022 úrovně 44,2 % HDP, při meziročním nárůstu o 2,2 procentního bodu (p. b.).

„Saldo hospodaření vládních institucí se oproti jarním notifikacím především v důsledku aktualizovaných informací o dani z příjmu právnických osob vylepšilo o 0,4 p. b. a skončilo v deficitu 3,2 % HDP. Výše dluhu zůstala téměř beze změny a dosáhla úrovně 44,2 % HDP,“ uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Saldo hospodaření vládních institucí v roce 2022 bylo revidováno oproti notifikacím z dubna 2023 o 29,6 mld. Kč. Vylepšil se nejen výsledek hospodaření ústředních vládních institucí (+15,9  mld. Kč), ale i hospodaření místních vládních institucí (+11,0  mld. Kč). Hlavním důvodem snížení deficitu byly aktualizované údaje o daňových příjmech od právnických osob.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2019-2022


Jednotka
Rok
2019202020212022
Saldo hospodaření sektoru vládních institucímil. Kč16 709-329 216-310 628-217 932
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucímil. Kč1 740 2632 149 8222 566 7312 997 615
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP%0,3-5,8-5,1-3,2
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP%30,037,742,044,2

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly v roce 2022 meziročně o 11,0 %, což v absolutním vyjádření představovalo nárůst o 277,9 mld. Kč. Nejvíce rostly příjmy ze sociálních příspěvků a z daní z příjmů následované daněmi z výroby a dovozu.

Celkové výdaje sektoru vládních institucí vzrostly v roce 2022 meziročně o 6,5 %, resp. 185,2 mld. Kč. Rostly především vyplacené sociální dávky, výdaje na hrubou tvorbu kapitálu a vydané úroky. Pokles byl zaznamenán u dotací.

Relativní výše dluhu vládních institucí na konci roku 2022 dosáhla úrovně 44,2 % HDP. Meziročně došlo k nárůstu výše relativní zadluženosti o 2,2 p. b. Ke snížení relativní výše zadlužení přispěl nárůst nominálního HDP (- 4,2 p. b.), zatímco nominální výše dluhu vzrostla ve vztahu k HDP o 6,4 p. b.

Výše dluhu oproti jarním notifikacím byla revidována pouze nepatrně u přijatých půjček (+0,5 mld. Kč); na konci roku 2022 dosáhla 2 997,6 mld. Kč. Hlavními složkami dluhu jsou emitované cenné papíry a přijaté půjčky.

Za celý rok 2022 byl nárůst dluhu (430,9 mld. Kč) výrazně vyšší než výsledek hospodaření (- 217,9 mld. Kč) sektoru vládních institucí. Vládní instituce si vypůjčily o 213,0 mld. Kč více, než byla jejich potřeba financování, což se projevilo na straně aktiv zejména nárůstem hodnoty poskytnutých půjček, vkladů a ostatních pohledávek.

Zdroj: czso.cz