Firma dostala pokutu více než 7 milionů korun za posílaní nevyžádaných sdělení

Přidat na Seznam.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů se rozhodl uložit vysokou pokutu ve výši téměř 8 milionů korun (7 700 000 Kč) za porušení pravidel týkajících se zasílání obchodních sdělení ve prospěch třetích stran. Tato společnost, která se zabývá přepravou, prováděla tuto nežádoucí praxi od roku 2015, kdy začala zasílat e-mailová obchodní sdělení na adresy svých zákazníků, aniž by měla jejich předchozí souhlas.

Komunikace s klienty probíhala formou elektronických zpráv, konkrétně e-mailů. Každý, kdo se rozhodne šířit taková sdělení, musí dodržovat předpisy uvedené v § 7 zákona č. 480/2004 Sb., který reguluje některé služby informační společnosti. Společnost, která se snažila propagovat různé slevy a voucherové nabídky třetích stran, měla povinnost získat souhlas od adresátů, aby mohla legálně provádět takové zasílání obchodních sdělení.

Je důležité zdůraznit, že tato společnost sama neposkytovala žádné vlastní výrobky nebo služby, což ji vyjímalo z výjimky, která by jinak dovolila zasílat obchodní sdělení bez předchozího souhlasu pouze na kontakty získané v souvislosti s prodejem vlastního zboží nebo služeb.

Tyto nevyžádané obchodní sdělení byla vkládána do e-mailů, které obsahovaly potvrzení o nákupu, a adresáti byli zbaveni možnosti odmítnout je. Společnost také nedodržela další právní požadavky, jako je jasná identifikace odesílatele a jasná označení takových zpráv.

Tato uložená pokuta je nejvyšší, kterou Úřad kdy udělil. Její výše odráží rozsah tohoto problému, který postihl více než 40 milionů adresátů, dobu, po kterou byly tyto nevyžádané zprávy zasílány, a způsob, jakým byli oslovováni.

Zdroj: uoou