Evropská investiční banka (EIB) se stane klíčovým hráčem v rozvoji sektoru cenově dostupného bydlení v České republice

Přidat na Seznam.cz

Evropská investiční banka (EIB) se stane klíčovým hráčem v rozvoji sektoru cenově dostupného bydlení v České republice. Během tohoto roku banka posoudí trh a navrhne optimální způsoby financování nových bytových projektů a renovací, píše portál BusinessInfo.cz.

Tým odborníků z EIB bude vybírat projekty s největším potenciálem a zaměří se na vytvoření systému přitažlivého pro mezinárodní investory. Ve hlavním městě Praze došlo k podpisu dohody o poradenské spolupráci, kterou z české strany uzavřeli ministr financí Zbyněk Stanjura a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, za EIB pak její viceprezident Kyriacos Kakouris.

Rozšíření možností bydlení v České republice o cenově dostupné nájemní bydlení poskytne alternativu k tradičním formám, jako je vlastnictví, družstevní bydlení, sociální bydlení nebo komerční pronájmy. Ivan Bartoš zdůraznil význam dostupného bydlení v boji proti bytové krizi a jeho roli v poskytování finančně dostupných možností pro střední třídu.

Ministr financí Zbyněk Stanjura poukázal na problém s nízkou dostupností bydlení, zejména pro osoby s nižšími a středními příjmy, a zdůraznil význam spolupráce různých ministerstev v podpoře tohoto sektoru. Díky této spolupráci byla podepsána dohoda s EIB, jejímž cílem je podpora investic do projektů nájemního bydlení, které splní standardy kvality, energetické efektivity a cenové dostupnosti.

V roce 2023 požádala česká vláda EIB o poradenské služby v oblasti dostupného bydlení, což vyústilo v uzavření smlouvy o spolupráci. Viceprezident EIB Kyriacos Kakouris vyjádřil hrdost na spolupráci s českou vládou a přesvědčení, že banka přispěje k rozvoji cenově dostupného bydlení a přiláká investice.

EIB bude analyzovat trh s bydlením a pomůže vytvořit strategii pro rozvoj dostupného bydlení, včetně identifikace vhodných projektů a financování. Ivan Bartoš zmínil, že pro rozvoj dostupného bydlení bylo vyčleněno zhruba osm miliard korun z Národního plánu obnovy a zdůraznil dlouhodobý záměr vytvořit investiční systém odpovídající evropským standardům.

MMR v rámci programu pod Státním fondem podpory investic (SFPI) plánuje zahájit podporu dostupného bydlení, přičemž na letošní rok je vyčleněno nejméně 2,25 miliardy korun. Program počítá s intenzivní spoluprací s obcemi a soukromým sektorem, nabídne praktickou pomoc s přípravou projektů a poskytne příklady úspěšných realizací. Investice do dostupného bydlení jsou součástí rozsáhlé reformy zaměřené na zlepšení bytových podmínek nazvané Bydlení pro život, která zahrnuje také nový stavební zákon a návrhy na podporu bydlení. Daniel Ryšávka, ředitel SFPI, zdůraznil důležitost spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem pro úspěšnou realizaci projektů dostupného bydlení.

Celkově se tedy Evropská investiční banka aktivně zapojuje do procesu zlepšování dostupnosti bydlení v České republice, s cílem podpořit výstavbu cenově dostupných nájemních bytů. Tento krok představuje zásadní posun k řešení bytové krize a nabízí nové možnosti pro ty, kteří se potýkají s vysokými náklady na bydlení nebo mají omezený přístup k hypotečním úvěrům. Vládní úsilí, podpořené EIB, směřuje k vytvoření udržitelného a inkluzivního bytového trhu, který bude schopen reagovat na potřeby obyvatelstva a přilákat další investice do tohoto klíčového sektoru ekonomiky.

Zdroj: BusinessInfo.cz