Daň z nemovitosti pro vlastníky chat i garáží se rapidně mění. Na podání daňového přiznání nesmí zapomenout více než 100 tisíc lidí

Přidat na Seznam.cz

V důsledku platnosti vládního konsolidačního balíčku začne více Čechů platit daň z nemovitosti. Nejde pouze o zvýšení sazby daně téměř na dvojnásobek, ale také o nové povinnosti pro majitele garáží a nevyužívaných staveb a pozemků. Češi by na to měli myslet, v krajním případě totiž hrozí i vysoké pokuty, informuje o tom Finanční správa.

Každý rok Finanční správa dostává kolem půl milionu daňových přiznání z nemovitosti, ale letos bude třeba podat dalších zhruba 100 tisíc dodatečných přiznání, a to kvůli plánovaným změnám. Dlužná částka musí být následně uhrazena do konce května, píše o tom Ministerstvo financí.

Konsolidační balíček provádí zásadní změny v sazbě daně z nemovitosti, což znamená zvýšení základního koeficientu na 1,8násobek. Navíc mohou obce každoročně upravovat své místní koeficienty a celý výnos daně z nemovitosti jde přímo do jejich rozpočtů.

Zvýšení daně je rekordní

Největším posunem je však skutečnost, že daně budou stanoveny podle záznamu v katastru a ne podle reálného využití majitelem. Finanční správa představuje několik příkladů, jak se zvýší daň z nemovitosti. Například vlastník 70 metrů čtverečních bytu na pražském Žižkově dosud platil 1720 korun ročně, ale letos bude muset zaplatit přibližně 3 010 korun. Stejně velký byt v Plzni bude majitel platit 1 355 korun místo letošních 774 korun a v Brně 1 047 korun oproti letošním 598 korunám.

Pokud jde o změny v místních koeficientech, které umožňují obcím ovlivnit konečnou daň pomocí obecně závazných vyhlášek, mohou nyní stanovit místní koeficient pro zemědělské pozemky (ornou půdu, vinice, chmelnice, zahrady nebo ovocné sady) v rozmezí 0,5 až 1,5 a pro ostatní nemovitosti v rozmezí 0,5 až 5,0. Nižší koeficienty než 1 umožňují snížit konečnou daň. Důležitou novinkou je také zavedení inflačního koeficientu, který bere v úvahu růst cen a každoročně brání reálnému snižování daně v čase.

Velké změny u garáží

Co se týče zdanění garáží a rekreačních nemovitostí, od začátku roku nehraje roli, zda jsou skutečně využívány nebo obývány majiteli. Nově se daně stanovují podle záznamu v katastru nemovitostí.

Skutečné využití není u těchto budov relevantní. Například dům určený pro rodinnou rekreaci, který není zapsán v katastru nemovitostí, bude zdaněn jako běžná zdanitelná stavba. Dalším novým pravidlem je, že uživatel nemovitosti se stává plátcem daně, pokud vlastník není znám nebo pokud hospodaří stát, konkrétně Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zdroj: Finanční správa, Ministerstvo financí