Airbnb usiluje o to, aby se na jejich platformě mohli stát hostiteli i nájemníci, ne jen majitelé

Přidat na Seznam.cz

Společnost Airbnb oznámila, že zvyšuje úsilí o spolupráci se státními a místními vládami, aby prosadili svá pravidla ohledně krátkodobých pronájmů.

Tato pomoc při hostování na platformě přichází v době, kdy vysoké hypoteční sazby stále více dělají vlastnictví domů pro mladé nedosažitelným a kdy inflace a náklady na život většinu z nich velice tíží.

Ne všichni jsou pro. Například New York tvrdí, že platformy pro krátkodobé pronájmy jako Airbnb, omezují dostupnou kapacitu bytů, což vede ke zvýšení nájmů. Hosté navíc často ruší své sousedy.

Airbnb chce nyní pomoct nájemcům uvést své domovy i byty na platformu, což bylo v mnoha místech po mnoho let omezeno. Na mnoha místech totiž platí zákony, které povolují krátkodobé pronájmy pouze vlastníkům domů a bytů, nikoliv těm, kteří mají svůj dům, nebo byt pronajatý.

Záměr těchto zákonů je prý zakořeněn v počátcích Airbnb. Airbnb založili v roce 2007 dva spolubydlící, kteří neměli na nájem. A tak touto cestou nabízeli ubytování v jejich bytě. Hosté spali na nafukovací matraci a dostali snídani. Jejich stránky se podle toho jmenovaly – ,,Air bed and breakfast,“ později název zkrátili na ,,Airbnb“.

Povolení ve Virginii v USA

Nedávno dosáhlo Airbnb v tomto směru velkého úspěchu ve Virginii. Tamní guvernér podepsal zákon, který vyžaduje, aby všechny lokality, které vydávají povolení na krátkodobý pronájem majitelům nemovitostí, vydávaly tato povolení také nájemníkům, kteří mají povolení od majitele nemovitosti.

Jak je to s krátkodobými pronájmy u nás?

Rostoucí popularita platforem jako Airbnb, Booking, Expedia a TripAdvisor vedla k dramatickému nárůstu krátkodobých pronájmů. Tento typ ubytování tvoří zhruba čtvrtinu všech turistických zařízení v EU. I když tyto pronájmy přinášejí výhody hostitelům, turistům a mnoha regionům, některé dokumenty naznačují, že nedostatek vhodných pravidel přispívá k problémům, jako jsou vyšší náklady na bydlení, vytěsňování trvalých obyvatel, nadměrný turistický ruch a nekalá konkurence.

Systémy registrace krátkodobých pronájmů se v jednotlivých zemích EU liší. Podle údajů z roku 2022 mělo 23 členských států nějaký typ registračního postupu na národní, regionální a/nebo místní úrovni, zatímco jiné země stále zvažovaly jeho zavedení.

U nás, v České republice zatím není pro krátkodobé pronájmy moc pravidel. Dům, byt, jejich část, anebo jen pokoj můžete pronajímat i pokud jste pouze nájemník. Podmínkou je však to, že vám dá majitel souhlas, a že nejsou krátkodobé pronájmy vyloženě zakázány v nájemní smlouvě.

Trochu jiná pravidla platí, pokud ubytováváte cizince, kteří nejsou z EU: ,,Každému ubytovateli, který ubytovává více jak pět cizinců, pokud je nelze považovat za blízké osoby, náleží povinnost oznámit ubytování cizince ze země mimo Evropskou unii policii do tří pracovních dnů po cizincově ubytování a rovněž povinnost vést domovní knihu,“ uvádí advokátní kancelář Ježek.

Zdroj: CNN, Advokátní kancelář Ježek, Evropský parlament