Návrat k poctivé ševcovině. Boty Vasky se prosadily sázkou na kvalitu