EU schvaluje miliardové finanční prostředky na „zelenou“ ocel