Drazí řemeslníci mění přístup Čechů k rekonstrukcím. Řada z nich se stále více spoléhá hlavně na sebe