Jak pandemie změnou vah spotřebního koše ovlivnila inflaci