Velká zakázka pro Siemens. Dodá do Indie 1200 elektrických lokomotiv