Evropská banka pro obnovu a rozvoj již nebude investovat do průzkumu a těžby ropy a zemního plynu