Podnikatele v Česku chudoba nečeká. Jsou na tom nejlépe v celé EU