Online marketing – jak získávat nové klienty online

Přidat na Seznam.cz

Digitální, internetový, webový nebo online marketing je termín, který se v současné době intenzivně skloňuje. Jak vám pomůže získat nové klienty?

Co je online marketing a které techniky se používají v praxi

Internetový marketing je soubor technik, které se používají pro propagaci v online prostředí. Nové zákazníky tak lze získat celou řadou způsobů. Ty se liší podle toho, v jakém odvětví se podnikatel pohybuje a jakou cílovou skupinu chce svou propagací oslovit. Detailněji o různých technikách získávání klientů online hovoří například tento blog.

pexels.com

Obsahový marketing

Důležitou složkou online marketingu je především marketing obsahový. Ten je zaměřený na vytváření obsahu, to znamená, že jde o nenucenou formu propagace, která především napomáhá udržovat pevné vazby s cílovým publikem.

Obsahový marketing může přivést řadu nových zákazníků. Abyste potenciálního klienta proměnili ve skutečného, musíte ho zaujmout. Cena určitě nestačí, nákupní proces je nutné vnímat komplexně a nabídnout mu tak jasný důvod, proč by si měl vybrat zrovna vás.

Obsah by měl být tedy pro cílovou skupinu relevantní a hodnotný. Úzce obsahový marketing souvisí s copywritingem, avšak tyto oblasti nelze směšovat. Copywriter se však zaobírá výhradně psaním samotného textu.

Důležité je nejen sestavit obsah tak, aby byl vhodný pro uživatele, ale fungoval i s ohledem na SEO, byl tedy užitečný i pro vyhledávače.

Sociální sítě

Sociální sítě jsou rovněž součástí obsahového marketingu. Vytvořený obsah je však nutné i aktivně propagovat prostřednictvím reklamy, ať už organické nebo té placené. Vhodné je placenou propagaci použít pouze jako podpůrnou formu promování organického obsahu.

Úskalím sociálních sítí je především to, že podnikatel nemusí být na všech z nich, neboť každá sociální síť se hodí pro odlišný druh propagace.

Například pro Instagram je stěžejní spíše vizuální stránka. Ta umožňuje představit produkt či značku v detailu a publikovat fotografie, které by například na Facebooku neuspěly. Nemusí přitom jít o prvoplánově líbivé produkty, Instagram se hodí i pro „běžné“ zboží.

pexels.com

PPC reklama

Za zkratkou PPC se skrývá anglický termín Pay per Click neboli platba za proklik. Založena je PCC reklama na tom, že inzerent neplatí za reklamu zobrazovanou, ale až za tu, na kterou zákazník klikne. V Česku tento typ reklamy reprezentují především systémy Google Ads a Sklik.

Považován bývá tento typ propagace za jeden z nejmocnějších nástrojů online marketingu. V čem tkví její výhody? PPC reklamu lze velmi přesně cílit a je dobře měřitelná. Je možné ji flexibilně měnit v reakci na aktuální situaci. Stejně tak můžete jednoduše korigovat náklady na reklamu. Rozpočet máte ve vlastních rukou.

Výhodou je, že nastavení reklamy není složité a zvládne ho i laik. Marketingoví odborníci však do jisté míry varují před používáním PPC reklamy u drobných obchodníků. Pro ty může být zvláště obtížné konkurovat zavedením značkám.

E-mail marketing

E-mailový marketing nebo též e-mailing je formou přímého marketingu. Podmínkou pro jeho realizaci je úvodní sběr kontaktů.

Je založen na odesílání newsletterů, případně automaticky generovaných e-mailů. Využívá se k prohlubování vazby mezi značkou a spotřebitelem. Zákazníkovi dokáže též zprostředkovat informace a e-mailový marketing může být nakonec i rozhodujícím faktorem, který stojí u pro obchodníka klíčového dokončení interakce, tedy například nákupu.

Značnou výhodou je to, že uživatel, který se stává příjemcem newsletteru, už v minulosti projevil o produkt či službu pravděpodobně zájem. Tím se pro něj vaše nabídka stává relevantní a je vysoká šance, že se naplní cíle reklamy.

E-mailing umožňuje velký zásah a zároveň jsou jeho výsledky dobře měřitelné. K zásadním výhodám tohoto typu marketingu patří i to, že je ve srovnání s jinými metodami nízkonákladový.