Liferay nabízí elegantní řešení pro e-commerce

Přidat na Seznam.cz

Nasazení e-commerce softwaru je pro mnohé společnosti perspektivní volbou. Celkové investice již v roce 2016 přesáhly 5 miliard dolarů a od té doby neustále rostou. V současnosti je častým prvotním impulsem pro digitalizaci obchodu situace způsobená virem COVID-19. Firmy, které se rozhodly digitalizovat, získávají před svojí konkurencí náskok. Takto důležité kroky je ale nutné naplánovat s rozmyslem a s výhledem do budoucnosti. Liferay nabízí řešení, které spojuje všechno potřebné do jedné platformy, s důrazem na uživatelskou přívětivost jak pro zákazníka, tak pro zaměstnance.

V posledním roce velké množství firem vstoupilo do digitálního světa. Společnosti, které tak učinily ještě před začátkem krize kolem COVID 19, měly v jejím průběhu obrovskou výhodu. Podle průzkumů B2BecNews skoro 61 % výrobců a 38 % obchodníků a distributorů z 276 dotazovaných nemělo vlastní e-commerce web. Přes 75 % z nich ho ale plánovalo spustit do dvou let. Společnosti s již existující digitální platformou budou podle odhadů studie mít do roku 2021 růst vyšší o 30procentních bodů. Důvodem je, že již v průběhu koronavirové krize budou pracovat se svými digitálními kanály lépe.

Problémový přístup vs růstový přístup

Existují dva základní přístupy, které mohou firmy zaujmout. Jsou to problémový a růstový přístup. Firmy si nemohou dovolit být neefektivními a potřebují konkurovat spíše uživatelské přívětivosti, než cenou nebo vlastnostmi produktů. Obchodní systémy firem s problémovým přístupem stárnou a nedokážou plnit očekávání. Na druhé straně společnosti s růstovým přístupem si myslí, že jejich růst není pomalý ani špatný, ale jsou přesvědčeny o tom, že by mohl být i lepší. Snaží se získat výhodu vybudováním digitálních kanálů pro prodej a získat tak nový zdroj příjmů.

Liferay má řešení i pro společnosti s problémovým přístupem, které chtějí něco změnit. Nabízí možnost vytvořit efektivní B2B e-commerce platformu založenou na srozumitelnosti a přehlednosti, která:

 • Pomůže zvýšit marže u každého produktu nahrazením papírových a telefonických objednávek automatizovanými digitálními procesy
 • Vytvoří digitální prostředí, které splní náročná očekávání zákazníků a zvýší online výnosy
 • Automatizuje běžné objednávky, a firma tak může využít čas obchodních zástupců na identifikaci nových příležitostí

Firmám, které vyznávají růstový přistup, Liferay může ukázat novou a jednodušší cestu a zefektivnění jejich stávající digitálních systémů.

8 poznatků k e-commerce v B2B

 1. nároky zákazníků neustále rostou
 2. až 65 % kupujících dává přednost online transakcím
 3. nespokojenost zákazníků odráží neschopnost uspokojit jejich komplexní potřeby
 4. až 37 % portálů není intuitivních a snadno použitelných i pro starší uživatele
 5. B2B e-commerce má obchodním týmům pomáhat, ne je nahrazovat
 6. podniky zaměřené na B2B se často spoléhají na zastaralé obchodní modely
 7. až 18 % prodejců stále považuje e-commerce za samostatně stojící oddělení
 8. podnikům protékají příjmy a tržby mezi prsty kvůli špatně nastavenému e-commerce systému

Až 40 % současných platforem je starších více než dva roky a postrádají některé již běžné funkce, jako například cloud computing, který přináší flexibilní, personalizovaný a propojený systém.