Identity management vnáší do správy IT systému automatizaci: Zvyšuje úroveň bezpečnost a eliminuje rutinní úkoly administrátora

Přidat na Seznam.cz

Administrátoři firemních informačních systémů mají obvykle plné ruce práce s rutinními úkoly, které lze pomocí vhodně zvolených nástrojů automatizovat. Spoustu drahocenného času tráví například zakládáním, úpravou a změnami účtů zaměstnanců k jednotlivým aplikacím. Všechny zmíněné úkony a ještě mnohem více přitom řeší identity management – komplexní správa identit se, zjednodušeně řečeno, stará o to, aby jednotliví uživatelé disponovali pouze přístupy, ke kterým mají kompetence.

Hlavní pracovní náplní administrátora by měl být celkový rozvoj a zlepšování informační infrastruktury. Ale co když mu většinu času zabírá řízení uživatelských účtů, které nastavuje manuálně? Ruce mu může rozvázat implementace IdM. Díky vhodně zvoleného identity manageru – tj. procesnímu softwarovému nástroji pro komunikaci se spárovanými systémy – již nebude trávit pracovní dobu operativou.

Stále vám není jasný konkrétní přínos? Pro pořádek ještě jednou: identity management systém automatizuje a centralizuje rutinní procesy. Díky tomu je možné okamžitě identifikovat osobu napříč systémy a v případě potřeby ji přidělit nebo odepřít práva. Z hlediska IT bezpečnosti IdM usnadňuje audit a umožňuje řízené rušení účtu po rozvázání pracovního poměru. V konečném důsledku zamezuje vzniku tzv. mrtvých duší.

Foto: bcvsolutions.eu

Identity management pomáhá také nadřízeným a běžným uživatelům

Výhody správy identit a řízení přístupu nepocítí jen administrátor – z implementace identity managera těží také vedení, které získává lepší přehled o právech zaměstnanců a možnost je upravovat i bez pomoci IT pracovníka. Vedoucí může např. podřízenému resetovat heslo nebo nastavit časově omezená práva pro přístup do určité části systému.

Benefity pro běžné uživatele spočívají v možnosti nahlížení do přehledů o oprávněních a úvazcích, podávání žádostí o přístupy bez nutnosti přímého kontaktování administrátora a v neposlední řadě resetu hesla do všech aplikací z jediného centrálního panelu.