Home office přináší řadu výhod zaměstnavatelům i zaměstnancům. Důležité však je zajištění podmínek pro efektivní plnění pracovních úkolů

Přidat na Seznam.cz

Home office není v České republice žádnou novinkou, ještě před několika málo lety ho však využívalo jen malé procento firem. Práce z domova tak byla až na výjimky výsadou některých překladatelů, programátorů a obecně pracovníků, kteří vykonávali v podstatě samostatně rozsáhlejší úkoly. Jakmile se jednalo o práci v týmu, trvala většina zaměstnavatelů zcela striktně na každodenní docházce na pracoviště. Průlom s sebou přinesla až pandemie koronaviru.

Home office se stává novým standardem. Pro mnoho zaměstnanců se jedná o pozitivní změnu

Některým zaměstnancům práce z domu nevyhovuje, mnozí ji však naopak vítají. Velké pozitivum představuje například pro rodiče menších dětí, kterým home office poskytuje dostatek prostoru k tomu, aby po ránu v klidu a bez stresu vypravily děti do školky nebo do školy. Samotná cesta do práce často zabere i hodinu; pokud ji není nutné absolvovat, může si zaměstnanec dopřát kvalitnější a delší spánek a necítí se pod tlakem. To má samozřejmě pozitivní vliv i na kvalitu jeho práce. V případě onemocnění dítěte zase velké procento Čechů preferuje možnost řešení pracovních povinností z domova před uvolněním z práce, které se sebou nese i dočasné snížení příjmů. To samé platí i v případě lehčího onemocnění.

Sociální návyky ani týmového ducha home office narušit nemusí. Stačí v dostatečné míře používat komunikační nástroje a zajistit pravidelné setkávání pracovníků

Někteří zaměstnanci preferují možnost řešit pracovní úkoly z důvěrně známého prostředí, jiným však chybí kontakt se spolupracovníky. Po několika dnech na home office si mohou začít připadat osaměle a sociálně vyloučeně. Tento problém do velké míry řeší online videohovory a videokonference. Vedoucí pracovníci a personalisté také mohou vytipovat ty, kteří jsou na home office nejvýkonnější i ty, pro něž je naopak vhodnější například pružná pracovní doba s docházkou. Velice důležitou roli také hrají jak porady, na kterých se sejde celý tým, tak i různé neformální setkání od večírků až po víkendové akce s programem.

Zaměstnavatelům může home office výrazně snížit výdaje a zároveň usnadnit získání vysoce kvalifikovaných odborníků

V koronavirové době jsou firmy k home office nuceny vždy, když výrazně stoupají počty nakažených a hospitalizovaných. Mnohé však u home office po pozititvních zkušenostech zůstaly, i když se mohly vrátit k původnímu systému. Pro mnoho manažerů bylo velkým překvapením zvýšení produktivity, ke kterému došlo zejména u pracovníků, kteří do jisté míry samostatně tvoří. V případě home office lze navíc o poznání snížit náklady na pracovní místa, není třeba, aby měl každý pracovník nepřetržitě k dispozici vlastní stůl. Klesají i náklady na energie. Navíc lze snáze zapojit i profesionály, kteří žijí třeba na druhém konci světa. Ti mohou spolupracovat trvale nebo realizovat pouze některé zakázky.

On-line informační systém usnadňuje home office. A umí toho mnohem víc!

Informační systém WAK INTRA je webová aplikace. Jedná se o koncept SaaS, kdy je systém zákazníkovi poskytován přes cloud. Uživatel nepotřebuje hosting ani nemusí instalovat aplikace, stačí mu osobní počítač, případně tablet se systémem Windows, Android nebo iOS a internetovým prohlížečem. WAK INTRA navíc zahrnuje i modul pro účetnictví, jehož součástí je i fakturace. Dalšími moduly jsou personalika a mzdy, sklad, obchod, ekonomie a majetek.